Reglement voor het koning- & kampioenschap 2021

Algemeen

01) Er wordt gevist in 1 reeks met een half uur pauze.
02) Er wordt gevist met 1 hengel.
03) De maximum lengte van de hengel bedraagt 10m. Hengel en draadlengte mogen samen max 16m lang zijn.
04) Werphengels zijn verboden alsook molen en reel.
05) Het aasvisje is verboden.
06) Max 20kg vis per net. Meergewicht telt niet meer mee.
07) Er wordt gevist naar zuiver gewicht.
08) Alle gevangen vis wordt na de wedstrijd teruggezet. (enkel paling mag worden meegnomen)
09) Er zijn 4 signalen bij een wedstrijd met PELLETS en ZADEN:
  1ste signaal beduidt: VOEDEREN en beginnen VISSEN.
  2de signaal beduidt: EINDE VAN DEEL 1.
  3de signaal beduidt: BEGIN VAN DEEL 2.
  4de signaal beduidt: EINDE VAN DE WEDSTRIJD.
10) Gepikkelde vis telt mee.
11) Vis, aangeslagen tijdens het eindsignaal , mag worden geland en telt mee.
12) Het gebruik van additieven met boterzuur is ten strengste verboden alsook voederen van aardappelen of andere producten die fel aan gisting onderhevig zijn.
13) De voederkatapult is toegestaan.
14) Gebruik van levende amorce is verboden.
15) Het gebruik van gekleurde maden is verboden.
16) Bij noodweer wordt de wedstrijd stopgezet, de onderbroken tijd wordt langer gevist. Indien de onderbroken tijd langer dan 1uur duurt , wordt de wedstrijd afgelast, elke deelnemer krijgt dan het aantal punten als er deelnemers zijn . Indien de duur van de geviste tijd de 2 uur overschrijdt, wordt deze beschouwd als een gewone wedstrijd!
17) Iedereen is verplicht een geldig visverlof van de katvissers bij zich te hebben.
18) Wie het reglement niet naleeft, wordt geschorst.
19) De inrichtende vereniging , inclusief de leden, zijn niet verantwoordelijk voor
ongevallen en / of diefstallen!
20) Sportvisser, wees sportief en laat geen vuil achter op de visoevers!!!!!!!
21) Niet-vissers zijn niet toegestaan op de gemeenschappelijke steiger!

Kampioenschap

01) Punt 01 tot en met punt 21 van het algemeen reglement zijn hier van toepassing.
02) De duur van de wedstrijden bedraagt 4 uur. (2 X 2 uur)
03a) Alle wedstrijden op de Sint-Elooikreek worden gevist van 11h00 tot 13h00 en van 13h30 tot 15h30. Tenzij anders wordt vermeld, kan men inschrijven voor de wedstrijd tot 09h30 de dag van de wedstrijd. Het kiezen van de plaats is om 09h45. Dit gebeurt aan het viswater.
03b) De wedstrijden op Walderdonk worden gevist van 09h tot 12h en van 13h00 tot 16h00. Tenzij anders wordt vermeld, kan men inschrijven voor de wedstrijd tot 07h45 de dag van de wedstrijd. Trekking van de nummers is om 08h in de kantine van Pascal. We vissen volgens het plaatselijk reglement van Pascal.
04) Het inleggeld per wedstrijd bedraagt €5.
05) Op het kampioenenfeest worden de prijzen verdeeld. (in de kantine van Pascal)
06) Puntensysteem:

-De eerste krijgt 1 punt, de tweede 2 punten, enz…
-Bij gelijk gewicht krijgt men hetzelfde aantal punten voor het eindklassement. Voor de bepaling van het dagklassement wordt echter afgegaan op het plaatsnummer, waarbij diegene met de kleinste plaatsnummer eerst komt.
-Deelnemers zonder vis krijgen hetzelfde aantal punten als er deelnemers zijn.
-Bij niet deelname aan een wedstrijd krijgt men hetzelfde aantal punten als er deelnemers zijn plus 5.
→ Eindklassement:
-Voor het eindklassement tellen enkel de persoonlijke 5 beste wedstrijden.
-Kampioen is diegene die na het samentellen van de punten van deze 5 beste wedstrijden het minste aantal punten heeft. Bij gelijk aantal punten wint diegene die het grootste gewicht heeft over de 7 wedstrijden samen. Bij gelijk gewicht wordt de kampioen bepaald door lottrekking op het jaarlijks clubfeest!

07) De wedstrijden: - 1ste wedstrijd: zaterdag 3 maart 2021 PELLETS - 2de wedstrijd: zaterdag 15 mei 2021 Walderdonk (2 reeksen) PELLETS - 3de wedstrijd: zaterdag 12 juni 2021 PELLETS - 4de wedstrijd: zaterdag 24 juli 2021 Walderdonk (2 reeksen) PELLETS - 5de wedstrijd: zaterdag 28 augustus 2021 PELLETS - 6de wedstrijd: zaterdag 4 september 2021 Walderdonk (2 reeksen) PELLETS - 7de wedstrijd: zaterdag 2 oktober 2021 PELLETS

Koningsvissing + kampioenenviering

01) De wedstrijd gaat door op Zaterdag 16 oktober 2021 op het hengelwater Walderdonk.
02) Er wordt gevist van 9h tot 12h en van 13h tot 16h.
03) Inschrijven kan tot 7h45 aan het hengelwater zelf.
04) Het inleggeld bedraagt €10. Er wordt er €60 gratis geschonken uit de clubkas.
05) Er wordt gevist volgens het plaatselijk reglement.
06) Koning is diegene die het grootste gewicht heeft. Bij gelijk gewicht zal de koning bepaald worden door lottrekking, ‘s avonds tijdens ons jaarlijks clubfeest.
07) De koning wordt gehuldigd diezelfde avond.

Wetenswaardigheden

01) De wedstrijden van de Katvissers kan je terugvinden op hun website https://www.dekatvissers.be/kalender-2021/.
02) Varia: vrijdag 6 november om 19h30 privé-schieting (zaal Germinal Assenede)

Extra wedstrijden op staatswater

We organiseren dit jaar voor het eerst een 5-tal wedstrijden op het kanaal GentTerneuzen. Op één wedstrijd na ter hoogte van de het hondenvoerbedrijf United Petfood Producers NV , Terdonkkaai 16 9042 Gent (net voor de overzet van Terdonk). Deze wedstrijden zijn voor alle leden van Beet en De Katvissers en voor vissers - die mits het betalen van €25 - “beperkt” lid worden. Met deze vergunning mogen ze NIET vissen op de Sint-Elooikreek! Er is een vrije hengelkeuze die mag gewijzigd worden tijdens de wedstrijd. Maximun 20 kg vis per leefnet.
We vissen van 12h00 tot 16h00 op volgende data:
Zondag 28 maart → aan de hondenvoerfabriek United Petfood Producers NV
zondag 25 april → aan de Moervaart thv recyclagepark RENEWI
donderdag 30 mei → aan hondenvoerfabriek United Petfood Producers NV
zondag 20 juni → aan de hondenvoerfabriek United Petfood Producers NV
zondag 12 september → aan de hondenvoerfabriek United Petfood Producers NV
zondag 10 oktober → aan de hondenvoerfabriek United Petfood Producers NV
Inleg €5. 1op 2 heeft prijs (inleg wordt verdeeld) Het is (voorlopig) niet de bedoeling om er een kampioenschap van te maken. We evalueren nadien deze wedstrijden om te zien wat later anders (beter) kan!